Regiobijeenkomst 25 april

Vanwege de Coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een samenkomst te organiseren. Daarom is besloten voor een Skypemeeting.

Agenda:

  1. opening
  2. vanuit de RC’s
  3. rondje deelnemers
  4. bespreken veldoefening zaterdag 23 mei
  5. sluiting