Eindejaar bijeenkomst 17 december 2022
15-12-2022

Op zaterdag 17 december houden we onze eindejaar...

Zaterdag 19 november 2022 oefening NULVOLT
13-11-2022

Op zaterdag 19 november 2022 houdt Dares regio...

Oefening "nulpunt"
26-09-2022

In oktober houdt onze regio de oefening "nulpunt"...

PG60CUBA
13-09-2022

In de voormalige BB-bunker aan de Looierssingel in...

Welkom op de website van Dares
regio Midden Nederland

Dares regio Midden Nederland bestaat uit de regio’s Flevoland (25), Gooi (14) en Utrecht (09).

Door de verregaande samenwerking van de O.O.V. diensten in de regio Flevoland (25) en de regio Gooi en Vechtstreek (14), zijn per 1 januari 2011 beide DARES Regio’s samengevoegd tot 1 Regio (14-25). Vanaf medio 2016 is er een verregaande samenwerking met regio 09/Utrecht wat in 2019 heeft geresulteerd in de clustervorming van Dares Midden Nederland.

De (Plv) Regiocoordinatoren (RC) zijn:

– Ron, PD7RON (RC R09/Utrecht);
– Jan, PAØNON (RC R14-25/Gooi en Flevoland)
– Gerard, PDØJEW (Plv RC R09 en R14-25).

/

De call PI9DF is toegewezen aan DARES Gooi en Flevoland (14-25) en PI9DU voor Dares Utrecht (09).

IARU1- en nationale noodfrequenties 
BAND     Frequentie       BAND     Frequentie       BAND     Frequentie
80m nat.     3.670kHhz  LSB     40m int.     7.110kHz  LSB     2m nat.    FM   145,500MHz
80m int.     3.760kHz  LSB     20m int.     14.300kHz  USB     70cm nat.  FM   433,500MHz