Bijeenkomst juli 2020
08-07-2020

Op zaterdag 25 juli is onze eerste bijeenkomst...

Evaluatie veldoefening
23-05-2020

Op zaterdag 23 mei 2020 heeft onze regio...

Veldoefening 23 mei
26-04-2020

Op zaterdag 23 mei staat een veldoefening gepland....

Regiobijeenkomst 25 april
26-04-2020

Vanwege de Coronamaatregelen is het op dit moment...

Welkom op de website van
Dares regio Midden Nederland

Dares regio Midden Nederland bestaat uit de regio’s Flevoland (25), Gooi (14) en Utrecht (09).

Door de verregaande samenwerking van de O.O.V. diensten in de regio Flevoland (25) en de regio Gooi en Vechtstreek (14), zijn per 1 januari 2011 beide DARES Regio’s samengevoegd tot 1 Regio. Vanaf medio 2016 is er een verregaande samenwerking met regio 09/Utrecht wat in 2019 heeft geresulteerd in de samenvoeging Dares Midden Nederland.

Door de verregaande samenwerking van de O.O.V. diensten in de regio Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek, zijn per 1 januari 2011 beide DARES Regio’s samengevoegd tot 1 Regio. Vanaf medio 2016 is er een verregaande samenwerking met regio 09/Utrecht wat in 2019 heeft geresulteerd in de clustervorming van Dares Midden Nederland.

De (Plv) Regiocoordinatoren (RC) zijn: Ron, PD7RON (RC R09/Utrecht); Jan, PAØNON (RC R25/Gooi en Flevoland) en Gerard, PDØJEW (Plv RC R09 en R25).

De call PI9DF is toegewezen aan DARES Gooi en Flevoland en PI9DU voor Dares Utrecht.

IARU1- en nationale noodfrequenties 
BAND     Frequentie       BAND     Frequentie       BAND     Frequentie
80m nat.     3.670Khz  LSB     40m int.     7.110Khz  LSB     2m nat.    FM   145.500Mhz
80m int.     3.760Khz  LSB     20m int.     14.300Khz  USB     70cm nat.  FM   433.500Mhz