Veldoefening 20 maart 2021
24-03-2021

Op zaterdag 20 maart heeft onze regio een...

Online meeting 28 november 2020
28-11-2020

Op zaterdag 28 november 2020 heeft onze regio...

Update hurricane Yota
17-11-2020

ZCZC AG34 QST de W1AW ARRL Bulletin 34 ...

Hurricane TS Eta
10-11-2020

Lees verder

Welkom op de website van Dares
regio Midden Nederland

De deelnemers en RC’s wensen u fijne kerstdagen en een
voorspoedig 2021

Dares regio Midden Nederland bestaat uit de regio’s Flevoland (25), Gooi (14) en Utrecht (09).

Door de verregaande samenwerking van de O.O.V. diensten in de regio Flevoland (25) en de regio Gooi en Vechtstreek (14), zijn per 1 januari 2011 beide DARES Regio’s samengevoegd tot 1 Regio. Vanaf medio 2016 is er een verregaande samenwerking met regio 09/Utrecht wat in 2019 heeft geresulteerd in de samenvoeging Dares Midden Nederland.

Door de verregaande samenwerking van de O.O.V. diensten in de regio Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek, zijn per 1 januari 2011 beide DARES Regio’s samengevoegd tot 1 Regio. Vanaf medio 2016 is er een verregaande samenwerking met regio 09/Utrecht wat in 2019 heeft geresulteerd in de clustervorming van Dares Midden Nederland.

De (Plv) Regiocoordinatoren (RC) zijn: Ron, PD7RON (RC R09/Utrecht); Jan, PAØNON (RC R25/Gooi en Flevoland) en Gerard, PDØJEW (Plv RC R09 en R25).

De call PI9DF is toegewezen aan DARES Gooi en Flevoland en PI9DU voor Dares Utrecht.

IARU1- en nationale noodfrequenties 
BAND     Frequentie       BAND     Frequentie       BAND     Frequentie
80m nat.     3.670Khz  LSB     40m int.     7.110Khz  LSB     2m nat.    FM   145.500Mhz
80m int.     3.760Khz  LSB     20m int.     14.300Khz  USB     70cm nat.  FM   433.500Mhz