Steun ons!

Steun ons!

Steun ons!
DARES is georganiseerd in een landelijke stichting zonder winstoogmerk. Sinds 2003 hebben veel gelicenseerde zendamateurs veel tijd, energie en geld gespendeerd om dit initiatief van de grond te krijgen. Met veel plezier leverden zij een bijdrage aan “het goede doel”, maar wat support van uw kant zouden zij zeer waarderen. U kunt officieel sponsor worden, maar ook éénmalige giften of donaties (ook van materialen) zijn welkom.

Stichting DARES is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Hierdoor is het voor U fiscaal aantrekkelijk om een gift aan DARES te doen. DARES hoeft geen schenkings- of erfrecht af te dragen, dus Uw gift komt maximaal ten goede aan ons doel.  klik hier voor additionele info of hier voor een gift.

Sponsoring of donaties
Neemt u contact op met Jan Rozema (PAØNON)), regiocoördinator van DARES Midden Nederland, om de mogelijkheden te bespreken.

Materialen of know-how
De deelnemers van DARES Midden Nederland zijn inmiddels voorzien van alle benodigde zend- en ontvangstapparatuur. Hiermee kunnen de primaire taken naar behoren worden uitgevoerd. Wel is er nog behoefte aan uitbreiding van onze noodstroomvoorzieningen: aggregaten, accu’s e.d. Heeft u dergelijke apparatuur, eventueel te repareren, voor ons beschikbaar? Wij hebben voor overtollige apparaten een nieuwe, goede bestemming. Ook oude militaire boogtenten, jerrycans, (schuif)masten, antennerotors, mobilofoons, portofoons en pagers en aanhangwagens kunnen wij goed gebruiken.