Samenwerking

Samen werken aan veiligheid


DARES opereert niet uit eigen initiatief. In geval van calamiteiten zal vanuit de Veiligheidsregio een verzoek om ondersteuning moeten plaatsvinden. Het landelijk DARES-bestuur wordt geïnformeerd over de situatie en beoordeelt vervolgens welke ondersteuning geboden kan worden. De regiocoördinatoren en deelnemers kunnen door de hulpverlenende instanties gealarmeerd worden. Dan wordt het DARES-netwerk operationeel en kan bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm van ‘welfare communications’ geleverd worden.

Convenant Veiligheidsregio Gooi/Vechtstreek
Vanaf 2008 zijn de Veiligheidsregio en DARES Midden Nederland in gesprek De resultaten van dit overleg zijn vastgelegd in afspraken en in 2010 is een convenant ondertekend.  Link Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

DARES regio Midden Nederland heeft op een aantal strategische plaatsen, vaak in samenwerking met (semi)overheid of Amateur Op Zolder (AOZ) noodzenders opgesteld die in geval van een calamiteit ingezet kunnen worden. Afhankelijke van de locatie hebben deze DARES zenders een lokaal, regionaal, landelijk en/of internationaal bereik. Er wordt samengewerkt met vergelijkbare organisaties en organisaties in binnen- en buitenland die ons diensten en hulpmiddelen beschikbaar stellen voor noodverkeer.