Dares uitgenodigd voor deelname heidag VR

Onze regio is uitgenodigd om deel te nemen aan een heimiddag georganiseerd door de veiligheidsregio Gooi-vecht op 30 oktober 2023. Onze Dares regio is volwaardige partner.

Onze regiocoordinator Jan Rozema Nam hieraan deel.