Verbindingen

De DARES-deelnemers in onze regio beschikken allemaal over apparatuur waarmee verbindingen gemaakt kunnen worden op VHF en UHF. De meesten kunnen ook ‘uitkomen’ op HF (de korte golf), hetgeen van belang is voor ‘short skip’ binnen Nederland en voor verbindingen met DARES-eenheden in het buitenland.

Operationeel wordt meestal op VHF en UHF (Very resp. Ultra High Frequency) in FM-modulatie gewerkt, zodat met relatief eenvoudige middelen vanuit de auto of met een  portofoon gecommuniceerd kan worden.

DARES Regionaal Coördinatie Centrum: Iedere DARES regio dient over een eigen DRCC te beschikken. Vanuit dit DRCC vinden de verbindingen met de deelnemers in het veld plaats, en worden de verbindingen met het DARES Landelijke Coördinatie Centrum (DLCC) gelegd. Verder worden van hieruit natuurlijk de verbindingen met de andere hulpdiensten als Politie, Brandweer, GHOR en het Rode Kruis, als mede richting Defensie, Gemeenten en de Provincie onderhouden. Hierdoor is het mogelijk om bij uitval van reguliere communicatiemiddelen, via het DRCC toch met de diverse diensten in verbinding te komen.

Het DRCC (DARES Regionaal Communicatie centrum) voor onze regio is gevestigd in Bunschoten.

Frequenties
DARES werkt conform het landelijke en internationale DARES frekwentieplan voor VHF, UHF en HF. Bij testen, oefeningen en calamiteiten wordt hiervan gebruik gemaakt. Zonodig worden eigen, bemande repeaters op noodstroom in de lucht gebracht. De regionale frekwenties van Midden Nederland worden uitgeluisterd om een goed beeld van de situatie in de regio te verkrijgen en zo nodig om assistentie te vragen.
Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal zijn de te gebruiken frequenties vastgelegd in internationale afspraken. Indien deze frequenties bij calamiteiten in het buitenland gebruikt worden, wordt verzocht deze frequenties vrij te houden voor noodverkeer.

Digitale-verbindingen
Verder kunnen er buiten de spraakmode om, ook met behulp van de huidige digitale technieken, onderlinge verbindingen gemaakt worden. Er moet dan gedacht worden aan het versturen van bijv. e-mail, maar dan via de ether (Winlink 2000). Dit kan zowel op regionaal als op landelijk niveau geschieden. Maar ook op HF (korte golf) kan  e-mail ook wereldwijd verzonden worden, waarna het opnieuw op het internet gezet gaat worden, en het wereldwijd gelezen kan worden.  Deze email berichten kunnen vanuit ieder willekeurig punt, zowel binnen als buiten onze regio verstuurd worden, volledig onafhankelijk van de (nog) bestaande infrastructuur.                                                                                                

Infrastructuur voor Spraak en DATA communicatie, opgesteld op een hoge locatie, voorzien van noodstroom en generator back-up.

                  
Winlink DATA modem (o.a. TNC-X), benodigd voor digitale communicatie op VHF en UHF frequenties, wordt door de deelnemers zelf gebouwd en wordt aangesloten op een standaard zendontvanger.

Voorbeeld van een DARES uitruk koffer, werkend op 12V accuspanning. Met deze eenvoudige apparatuur en een geschikte antenne, kan een veldstation spraak en DATA communicatie verzorgen vanuit het rampgebied naar het DRCC.

JS8CALL

Op dit moment zijn er diverse tests gaande om te kijken of JS8CALL ingezet kan worden voor noodcommunicatie.