Veldoefening 20 maart 2021

Op zaterdag 20 maart heeft onze regio een veldoefening gehouden waarbij 12 posten, waarvan 2 AOZ, zijn ingezet. Het scenario was om een bericht vanaf post 1 locatie Rutten naar post 12 Kamerik te sturen en een bericht van post 12 naar post 1. Naast het oefenen met het berichtenformulier werd ook de dekking van dit gebied (Gooi/Flevoland/Utrecht) in kaart gebracht. Een bijzonderheid: post 10 die op de toren van het raadhuis Hilversum ingericht was.

Beide berichten zijn met een paar tekstfoutjes goed overgekomen.  We kunnen terugkijken op een geslaagde oefening. In mei krijgt het een vervolg.

Evaluatie veldoefening

Op zaterdag 23 mei 2020 heeft onze regio een veldoefening georganiseerd.

Veldoefening DARES Midden Nederland van 23 mei 2020.

Gebied: Utrechtse Heuvelrug en een deel Kromme Rijngebied.

Deelnemers:
Jan, PA0NON; Paul PA2PWM; Rolf, PA2RO
Bart, PA3CSX; Dennis, PC3D; Maarten, PD1H
Ron, PD7RON; Wim, PE1PME (aoz).

Oefenleider:
Gerard, PD0JEW

Het gebied van de Utrechtse Heuvelrug kenmerkt zich, radio technisch gezien, in een gebied waar radio signalen zich anders dan verwacht gedragen. Dit door het heuvelachtige en bosrijke gebied.
QRL-matig heb ik daar de nodige ervaring mee gehad in het analoge tijdperk. Dat gebied moest met 2 80 mHz frequenties en 3 UHF frequenties gewerkt worden en dan waren er nog gebieden waar het moeizamer ging.

Gekozen is voor een bericht dat vanuit Rhenen naar Utrecht getransporteerd moest worden. Om 10.30 uur moesten de eerste 3 posten en post 9 operationeel zijn, waarna om 10.40 uur de posten 4,5 en 6 operationeel moesten zijn. Post 7 en 8 mochten om 10.50 uur operationeel zijn.

Vanuit Rhenen werd door Bart PA3CSX/D ene bericht doorgezet naar post 2, die op zijn beurt het doorzetten naar post 3. Vervolgens heeft post 3 het doorgezet naar post 4 enz. enz.

Nadat post 3 naar post 4 het bericht doorzette, heeft Gerard PD0JEW deel 2 van de oefening gestart door Bart PA3CSX zogenaamde RD coördinaten op te geven waar hij naartoe moest gaan. Dit was het coördinaat bij zijn voordeur thuis. Zo hebben alle deelnemers die ten velde waren, een coördinaten opdracht gekregen waarbij het eindpunt hun eigen voordeur was.
Het bericht vanuit Rhenen tot aan de aankomst bij de “provincie” heeft er uiteindelijk een 3 kwartier over gedaan en zonder dat het bericht verminkt was.

Uit de korte Whapsapp conference call na afloop van de oefening, bleek dit ook een leuk en geslaagd onderdeel van de oefening te zijn.

De doelstellingen van deze oefening zijn ruimschoots gehaald dankzij jullie inzet.

‘73
Gerard
PD0JEW (Post 5 Doorn)

Veldoefening 23 mei

Op zaterdag 23 mei staat een veldoefening gepland.

De opzet is om in het zuidelijk deel van Utrecht de dekkingsgraad op VHF te testen. Gedacht wordt om vanaf 2 vaste punten (Rhenen (mobiel) en Utrecht (Wim PA1PME AOZ) op verschillende plaatsen o.a. Amerongen, Leersum, Nieuwegein testen of vanuit eigen auto op VHF communicatie mogelijk is.

Alle deelnemers ontvangen een link om zich aan te melden.